آن فرانک پانزده ساله، مظهر تعقیب و آزار یهودیان از سوی نازی‌ها به شمار می‌آید و خاطرات او را در ردیف خاطرات تاریخی مانند خاطرات کاترین منسفیلد، آنایس نین و لیف تالستوی دانسته‌اند.

خاطرات آن فرانک نخستین‌بار در سال ۱۹۴۷ در آمستردام به چاپ رسید. سپس ترجمه آن با نام خاطرات یک دختر جوان در ایالات متحده و بریتانیا انتشار یافت و در ۱۹۵۵ نمایشنامه‌ای با همین نام از آن تهیه شد که طرفدار بسیار یافت و جایزه پولیتزر به آن تعلق گرفت. تا امروز فیلم‌ها و سریال‌هایی گوناگون و روایت‌ها و شرح‌هال‌هایی مختلف بر اساس این کتاب تهیه شده است.
____________________________________________________
استقلال فکری من از پدر و مادرم، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. با وجود سن کمی که دارم، در مقایسه با مادرم، شجاعانه‌تر با زندگی روبه‌رو می‌شوم و درکی عمیق‌تر از عدالت دارم؛ می‌دانم چه می‌خواهم، هدف دارم، عقیده و نظر دارم، مذهب دارم، و عشق دارم. اگر فقط بتوانم خودم باشم، راضی‌ام. می‌دانم که یک زنم، زنی با نیروی درونی و شجاعت بسیار!

آن فرانک
خاطرات یک دختر جوان

#ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
#آن_فرانک
#شهلا_طهماسبی
#خاطرات
#سرگذشت_نامه
#سرگذشتنامه
#تاریخ
#معرفی
#کتاب
#ایران
#Anne_frank
#The_diary_of_a_young_girl
#book
#iran

آن فرانک پانزده ساله، مظهر تعقیب و آزار یهودیان از سوی نازی‌ها به شمار می‌آید و خاطرات او را در ردیف خاطرات تاریخی مانند خاطرات کاترین منسفیلد، آنایس نین و لیف تالستوی دانسته‌اند. خاطرات آن فرانک نخستین‌بار در سال ۱۹۴۷ در آمستردام به چاپ رسید. سپس ترجمه آن با نام خاطرات یک دختر جوان در ایالات متحده و بریتانیا انتشار یافت و در ۱۹۵۵ نمایشنامه‌ای با همین نام از آن تهیه شد که طرفدار بسیار یافت و جایزه پولیتزر به آن تعلق گرفت. تا امروز فیلم‌ها و سریال‌هایی گوناگون و روایت‌ها و شرح‌هال‌هایی مختلف بر اساس این کتاب تهیه شده است. ____________________________________________________ استقلال فکری من از پدر و مادرم، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. با وجود سن کمی که دارم، در مقایسه با مادرم، شجاعانه‌تر با زندگی روبه‌رو می‌شوم و درکی عمیق‌تر از عدالت دارم؛ می‌دانم چه می‌خواهم، هدف دارم، عقیده و نظر دارم، مذهب دارم، و عشق دارم. اگر فقط بتوانم خودم باشم، راضی‌ام. می‌دانم که یک زنم، زنی با نیروی درونی و شجاعت بسیار! آن فرانک خاطرات یک دختر جوان #ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه #آن_فرانک #شهلا_طهماسبی #خاطرات #سرگذشت_نامه #سرگذشتنامه #تاریخ #معرفی #کتاب #ایران #Anne_frank #The_diary_of_a_young_girl #book #iran

آن فرانک پانزده ساله، مظهر تعقیب و آزار یهودیان از سوی نازی‌ها به شمار می‌آید و خاطرات او را در ردیف خاطرات تاریخی مانند خاطرات کاترین منسفیلد، آنایس نین و لیف تالستوی دانسته‌اند. خاطرات آن فرانک نخستین‌بار در سال ۱۹۴۷ در آمستردام به چاپ رسید. سپس ترجمه آن با نام خاطرات یک دختر جوان در ایالات متحده و بریتانیا انتشار یافت و در ۱۹۵۵ نمایشنامه‌ای با همین نام از آن تهیه شد که طرفدار بسیار یافت و جایزه پولیتزر به آن تعلق گرفت. تا امروز فیلم‌ها و سریال‌هایی گوناگون و روایت‌ها و شرح‌هال‌هایی مختلف بر اساس این کتاب تهیه شده است. ____________________________________________________ استقلال فکری من از پدر و مادرم، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. با وجود سن کمی که دارم، در مقایسه با مادرم، شجاعانه‌تر با زندگی روبه‌رو می‌شوم و درکی عمیق‌تر از عدالت دارم؛ می‌دانم چه می‌خواهم، هدف دارم، عقیده و نظر دارم، مذهب دارم، و عشق دارم. اگر فقط بتوانم خودم باشم، راضی‌ام. می‌دانم که یک زنم، زنی با نیروی درونی و شجاعت بسیار! آن فرانک خاطرات یک دختر جوان #ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه #آن_فرانک #شهلا_طهماسبی #خاطرات #سرگذشت_نامه #سرگذشتنامه #تاریخ #معرفی #کتاب #ایران #Anne_frank #The_diary_of_a_young_girl #book #iran

Loading...