.
من خیلی وقت بود میخواستم فیلم خاطرات آنه فرانک رو ببینم هربار یادم میرفت ، چند وقت پیش پیج صباصفری رو میدیدم که رفته آمستردام ، گفته بود میخواسته بره موزه آنه فرانک ولی انگار تعطیل بوده،یادش افتادم دانلود کردم بلاخره، حالا این آنه فرانک کی بوده؟ ایشون یه دختربچه ۱۳ساله یهودی بود که با خانواده ش از ترس نازیها چندسال تو یجایی مخفی زندگی میکرده و خاطرات خودشو مینوشته ، بعد جنگ خونه ای که توش مخفی بودن تبدیل به موزه میشه ازرو دفترچه خاطراتش فیلم میسازنو این داستانا ، اینهمه گفتم که بگم فیلم قشنگیه ، وقت کردید و حوصله داشتید ببینید ،میگم اگه  مثل من پول حوصله سفر رفتن ندارید ولی از دیدن فیلم وعکس سفر رفتنای بقیه شاد میشید عضو پیجای این آدم سفرروها  بشید(:
نمیدونم چقدر شبیه مینای فیلم رگ خواب شدم که آگهی تورای مسافرتی جمع میکرد (:
#anne_frank
@sabaasafari

. من خیلی وقت بود میخواستم فیلم خاطرات آنه فرانک رو ببینم هربار یادم میرفت ، چند وقت پیش پیج صباصفری رو میدیدم که رفته آمستردام ، گفته بود میخواسته بره موزه آنه فرانک ولی انگار تعطیل بوده،یادش افتادم دانلود کردم بلاخره، حالا این آنه فرانک کی بوده؟ ایشون یه دختربچه ۱۳ساله یهودی بود که با خانواده ش از ترس نازیها چندسال تو یجایی مخفی زندگی میکرده و خاطرات خودشو مینوشته ، بعد جنگ خونه ای که توش مخفی بودن تبدیل به موزه میشه ازرو دفترچه خاطراتش فیلم میسازنو این داستانا ، اینهمه گفتم که بگم فیلم قشنگیه ، وقت کردید و حوصله داشتید ببینید ،میگم اگه مثل من پول حوصله سفر رفتن ندارید ولی از دیدن فیلم وعکس سفر رفتنای بقیه شاد میشید عضو پیجای این آدم سفرروها بشید(: نمیدونم چقدر شبیه مینای فیلم رگ خواب شدم که آگهی تورای مسافرتی جمع میکرد (: #anne_frank @sabaasafari

. من خیلی وقت بود میخواستم فیلم خاطرات آنه فرانک رو ببینم هربار یادم میرفت ، چند وقت پیش پیج صباصفری رو میدیدم که رفته آمستردام ، گفته بود میخواسته بره موزه آنه فرانک ولی انگار تعطیل بوده،یادش افتادم دانلود کردم بلاخره، حالا این آنه فرانک کی بوده؟ ایشون یه دختربچه ۱۳ساله یهودی بود که با خانواده ش از ترس نازیها چندسال تو یجایی مخفی زندگی میکرده و خاطرات خودشو مینوشته ، بعد جنگ خونه ای که توش مخفی بودن تبدیل به موزه میشه ازرو دفترچه خاطراتش فیلم میسازنو این داستانا ، اینهمه گفتم که بگم فیلم قشنگیه ، وقت کردید و حوصله داشتید ببینید ،میگم اگه مثل من پول حوصله سفر رفتن ندارید ولی از دیدن فیلم وعکس سفر رفتنای بقیه شاد میشید عضو پیجای این آدم سفرروها بشید(: نمیدونم چقدر شبیه مینای فیلم رگ خواب شدم که آگهی تورای مسافرتی جمع میکرد (: #anne_frank @sabaasafari

Loading...