به نقل از فاکس نیوز و توییتر رسمی دونالد ترامپ، بیست و دوم خرداد رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور ملاقاتی دو جانبه خواهند داشت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، به دلیل آینده بهتر برای کشور و مردمش تعامل جهانی و روند صلح جویانه را آغاز کرده است. ارزش پول ملی کره شمالی در حال افزایش است.
#کره
#آمریکا
#رهبر
#ترامپ
#توسعه
#صلح
#اصلاحات_سیاسی
#trump
#korea
#peace
#north_korea
#world

به نقل از فاکس نیوز و توییتر رسمی دونالد ترامپ، بیست و دوم خرداد رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور ملاقاتی دو جانبه خواهند داشت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، به دلیل آینده بهتر برای کشور و مردمش تعامل جهانی و روند صلح جویانه را آغاز کرده است. ارزش پول ملی کره شمالی در حال افزایش است. #کره #آمریکا #رهبر #ترامپ #توسعه #صلح #اصلاحات_سیاسی #trump #korea #peace #north_korea #world

به نقل از فاکس نیوز و توییتر رسمی دونالد ترامپ، بیست و دوم خرداد رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور ملاقاتی دو جانبه خواهند داشت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، به دلیل آینده بهتر برای کشور و مردمش تعامل جهانی و روند صلح جویانه را آغاز کرده است. ارزش پول ملی کره شمالی در حال افزایش است. #کره #آمریکا #رهبر #ترامپ #توسعه #صلح #اصلاحات_سیاسی #trump #korea #peace #north_korea #world

Loading...